Privacyverklaring

 

Bij Helder! personeelsmanagement BV streven we ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016. In dit privacy statement wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van onze diensten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met klanten en kandidaten. Het privacy statement is ook van toepassing op mensen die solliciteren bij Helder! personeelsmanagement BV.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Uw privacy is bij Helder! personeelsmanagement BV gegarandeerd. We werken op onze website en in onze diensten volgens de best practices voor informatiebeveiliging. We werken met partners samen die dit ook uitermate belangrijk vinden en aantonen dat zij hier proactief aan werken. Zo werken wij met Perfectview (ons CRM-pakket), welke ISO 27001 gecertificeerd is. Op deze manier zorgen wij voor een optimale beveiliging en opslag van alle persoonsgegevens.

Helder! personeelsmanagement BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Helder! personeelsmanagement BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, gegevens aan Helder! personeelsmanagement BV verstrekt.

Helder! personeelsmanagement BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw werkervaring en genoten opleiding

Uw CV (en evt. salarisindicatie)

Uw IP-adres

Uw diploma’s/certificaten

Helder! personeelsmanagement BV kan ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van u hebben ontvangen via door u of door ons geïnitieerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats, invulde contactformulieren en e-mails. Via onze website kunnen we op onze site ondernomen activiteiten verzamelen.

WANNEER VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Wanneer u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze website.

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, Helder! personeelsmanagement BV – marketingpartners, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als u deze bronnen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen met anderen, of u ons hebt toegevoegd aan uw sociale media-account(s).

Wanneer we persoonlijke informatie van u verzamelen via websites waar wij ons hebben geabonneerd en u bewust en vrijwillig uw gegevens hebt achtergelaten.

WAAROM Helder! personeelsmanagement GEGEVENS NODIG HEEFT

Helder! personeelsmanagement BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Helder! personeelsmanagement BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit bemiddeling op de arbeidsmarkt.

Helder! personeelsmanagement BV kan uw informatie ook gebruiken ten behoeve van het volgende:

U de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze diensten, evenementen, activiteiten en promoties van onze diensten en die van onze partners.

U informatie sturen over de diensten die u bij ons afneemt.

De uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is gediend.

U voorzien van informatie over de inhoud en locatie van een evenement waarvoor u zich heeft aangemeld.

Antwoorden op een contact- of ander webformulier dat u bij Helder! personeelsmanagement BV hebt ingevuld. (Open) sollicitaties via de website vallen hier ook onder.

Opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, e-mails, brieven, chats, app-berichten, sms-berichten of telefoontjes).

Voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, factuur, herinneringen en dergelijke.

U te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening of in die van onze partners waar wij mee samenwerken.

Een sollicitatie verwerken.

Uw gegevens doorgeven aan onze salarisverwerker/payroll organisatie waar we mee samen werken.

Contact met u opnemen om uw mening te peilen over onze diensten.

HOE LANG Helder! personeelsmanagement GEGEVENS BEWAART

We bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen. Dit houdt in dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen.

RECHTEN TEN AANZIEN VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

U beschikt over de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:

U heeft het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die Helder! personeelsmanagement BV van u heeft.

U heeft het recht Helder! personeelsmanagement BV te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.

U heeft het recht te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer Helder! personeelsmanagement BV deze gegevens niet meer hoeft te behouden.

U heeft het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog steeds systeemberichten en administratieve communicatie van Helder! personeelsmanagement BV, zoals opdrachtbevestigingen, systeemberichten, jaaropgaves of salarisstroken ontvangt.

U heeft het recht Helder! personeelsmanagement BV te vragen uw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.

U heeft het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.

U kunt uw vragen over uw privacy rechten zenden naar info@helderpersoneelsmanagement.nl

DELEN MET ANDEREN

Helder! personeelsmanagement BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hierbij kunt u denken aan:

Externe dienstverleners die namens ons werken:
We geven uw informatie door aan onze salarisverwerker of payroll-organisatie, ziekteverzuimverzekeraar, arbodienst of eventuele andere instanties die nodig zijn voor een goede salarisverwerking. Zij ontvangen enkel de informatie die zij behoren te ontvangen om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Ook zullen wij uw gegevens doorgeven aan instanties als het nodig is om bepaalde vergunningen of visa te krijgen om uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

In geval van wettelijke verplichting:
We zullen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven.

Gebruik van software van dienstverleners (verwerkers en sub verwerkers):
We kunnen gebruik maken van software van onze dienstverleners om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat deze dienstverleners zich houden aan dit privacy statement en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Wij controleren welke procedures zij hanteren.

Ingeval de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EER-gebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU- modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Helder! personeelsmanagement BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Helder! personeelsmanagement BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Helder! personeelsmanagement BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Helder! personeelsmanagement BV bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Helder! personeelsmanagement BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Helder! personeelsmanagement BV heeft hier geen invloed op.

Helder! personeelsmanagement BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Helder! personeelsmanagement BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

HET GEBRUIK VAN COOKIES EN BAKENS

Helder! personeelsmanagement BV gebruikt cookies en web bakens (informatie over websitenavigatie) om informatie te verzamelen over uw navigatie op de website www.helderpersoneelsmanagement.nl. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van uw webbrowser, zoals het browsertype en de browsertaal, uw Internet Protocol-adres (IP-adres) en de uitgevoerde acties op de website www.helderpersoneelsmanagement.nl, zoals de bekeken pagina’s, hoelang u op pagina’s blijft staan en de koppelingen waarop is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt om de website efficiënter te laten functioneren, om bedrijfs- en marketinginformatie te leveren aan de eigenaren van de website en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals browsertype en besturingssysteem, opgevraagde pagina, gevolgd pad door de site, etc. om een beter begrip te krijgen van het gebruik van een website door bezoekers.

Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan uw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsdreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies en web bakens u niet persoonlijk identificeren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@helderpersoneelsmanagement.nl . Helder! personeelsmanagement BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Helder! personeelsmanagement BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Helder! personeelsmanagement BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Helder! personeelsmanagement BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Helder! personeelsmanagement BV op via info@helderpersoneelsmanagement.nl. www.helderpersoneelsmanagement.nl is een website van Helder! personeelsmanagement BV.

Helder! personeelsmanagement BV is als volgt te bereiken:

Postadres: Parallelweg 168, 6001 HM te Weert

WIJZIGING VAN DIT PRIVACY STATEMENT

Helder! personeelsmanagement BV behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken u dit privacy statement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van ons privacy statement met zich meebrengen, brengen we u per e-mail of brief op de hoogte.

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt kunt u in eerste instantie contact opnemen met ons via info@helderpersoneelsmanagement.nl. Als u ontevreden blijft, heeft u het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. U kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.