Hello, Goodbye… van AOK tot VSO

Er is veel aandacht voor de grote hoeveelheid vacatures, het gebrek aan goede kandidaten,
de moeite die het kost om nieuwe medewerkers te vinden, aan te nemen, te ontwikkelen en behouden in de organisatie…

Je zou bijna vergeten dat er ook situaties zijn, waarin je afscheid moet nemen van een medewerker.

Voor grote bedrijven komt dat misschien net iets vaker voor dan in het MKB.
Ontslagsituaties hebben veel impact op de organisatie én op de vertrekkende medewerker.

Afscheid nemen is een kunst, wat de reden voor vertrek ook is.

Of die nu ligt in een verschil van inzicht, een reorganisatie, een arbeidsconflict of langdurig verzuim… Of er nu sprake is van wederzijds goedvinden bij het ontslag of niet…

Je wilt het als ondernemer GOED doen en NETJES regelen.

Los van het praktische ‘geregel’ kleven er vaak persoonlijke aspecten aan een ontslag.
Zowel bij de ondernemer als bij de medewerker komen er bij een vertrek emoties kijken.
Dat kan een traject grimmiger maken dan nodig. Al heb je jarenlang met veel plezier succesvol samengewerkt.

De laatste indruk die je als werkgever maakt, bepaalt hoe mensen terugkijken op jouw organisatie en de periode dat ze in dienst waren. Een pijnlijk vertrek of een nare procedure blijft erg lang hangen en komt nog jarenlang terug in gesprekken.

Een te lief afscheid of onduidelijkheid op inhoud is evenmin wenselijk. Idealiter wil je met heldere afspraken en een respectvol afscheid komen tot een resultaat dat voor beide partijen acceptabel is. Hoe lastig ook.

Een vaststellingsovereenkomst (VSO), kan een goede manier zijn om als werkgever en werknemer afscheid van elkaar te nemen. Er moet dan recht worden gedaan aan de belangen van beide zijden.

Zo maakte ik recent een VSO voor één van onze opdrachtgevers. Mits juist opgesteld, heeft een medewerker na het tekenen van een VSO recht op het aanvragen van een WWuitkering. (Laat ons helpen bij het opstellen van je VSO, of checken of deze ‘ww-proof’ is!)

Daarbij stelde ik de kritische vraag of de medewerker zich ervan bewust was dat hij (om in aanmerking te komen voor een ww-uitkering) een sollicitatieplicht had.

Duidelijkheid vooraf, voorkomt narigheid achteraf.

Ik kan putten uit 15 jaar ervaring als advocaat en meer dan 10 jaar als  bedrijfsjurist.
Ik begrijp als geen ander dat onze opdrachtgevers zo efficiënt mogelijk verder geholpen moeten worden. Zo kan hun focus blijven liggen waar deze hoort, namelijk op het ondernemen.

Anne-Marie Croughs
Helder! personeelsmanagement