Ontslag in de proeftijd kost € 33.000,-

Juridisch advies inwinnen lijkt erg duur. Maar zaken vooraf laten toetsen, kan juist heel veel geld besparen. Zo werd eind oktober door de rechtbank in Limburg een vonnis gewezen over een ontslag in de proeftijd. Dit is toegestaan zonder opgaaf van reden met een geldig proeftijdbeding.

Toch werd de werkgever veroordeeld tot het betalen van een forse billijke vergoeding.
Dit had vermeden kunnen worden als deze werkgever zich vooraf beter had laten informeren. Advies inwinnen over arbeidsrecht kan bij Helder! Personeelsmanagement heel laagdrempelig.

Als in de arbeidsovereenkomst een geldig proeftijdbeding is overeengekomen, mag de werkgever nog vóór de eerste werkdag overgaan tot proeftijdontslag. Maar als de reden voor dit ontslag de ziekte van de werknemer is, dan is dit een vorm van discriminatie. De werkgever die een aanstaande werknemer met longkanker nog voor de start van de arbeidsovereenkomst ontsloeg, werd door Rechtbank Limburg veroordeeld tot het betalen van een forse billijke vergoeding.

De werknemer had bij de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst gesloten. De arbeidsovereenkomst bij de oude werkgever was opgezegd. Nog voor het einde van de oude arbeidsovereenkomst meldde de werknemer zich ziek en werd er een agressieve vorm van longkanker bij de werknemer ontdekt. De nieuwe werkgever liet de werknemer nog voor de start van het dienstverband weten de arbeidsovereenkomst op te zeggen. In principe is zowel de werkgever als de werknemer vrij om zonder opgaaf van redenen de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zolang de proeftijd niet verstreken is.

De werknemer startte vervolgens een gerechtelijke procedure bij de Kantonrechter. De werknemer stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst was opgezegd vanwege de ziekte van de werknemer. Om die reden zou er sprake zijn van discriminatie. In de wet is namelijk bepaald dat een werkgever werknemers niet ongelijk mag behandelen op grond van een chronische ziekte of handicap, ook niet bij een proeftijdontslag.

Door alle feiten en omstandigheden was de Kantonrechter van oordeel dat het proeftijdontslag onlosmakelijk verbonden was met de ziekte van de werknemer. Door het verband tussen het proeftijdontslag en de ziekte handelde de werkgever in strijd met de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte waardoor er sprake was van discriminatie en dus een onrechtmatig ontslag.

Omdat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld, werd hij veroordeeld tot het betalen van een billijke vergoeding van € 33.000, –. Dit bedrag was gelijk aan het loon dat de werknemer gedurende zijn eerste tijdelijke contract van een jaar bij de werkgever zou hebben verdiend.

Rechtbank Limburg, 25 oktober 2022, ECLI (verkort): 8265

Heeft u vragen over ontslag, proeftijd of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met Helder! Personeelsmanagement.

Mr. Anne-Marie Croughs adviseert opdrachtgevers op het gebied van het arbeidsrecht. Dat gebeurt laagdrempelig, maar zeer gedegen en gespecialiseerd.