Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (de Wtva) in werking.
Het wetsvoorstel dient ter implementatie van een Europese richtlijn (Richtlijn EU 2019/1152). Deze heeft tot doel de situatie van werknemers te verbeteren door:
• Transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen
• Te zorgen voor groter aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt

De Wet heeft m.i.v. 1 augustus een onmiddellijke werking en is onder andere van toepassing op alle nieuwe én bestaande contracten!

De belangrijkste veranderingen in de wetgeving op een rijtje:
• Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever
• Wijziging beleid ten aanzien van studiekosten werknemers
• Beperking van het verbod op nevenwerkzaamheden
• Mogelijkheid voor de werknemer om te verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaarden

Verder treedt op 2 augustus a.s. ook de Wet Betaald Ouderschapsverlof in werking.

Tijd om het ook voor werkgevers Helder! te krijgen.
Je zult in de zomermaanden dus een aantal zaken moeten regelen. Voor de meeste ondernemers geen hobby en soms een kostbare aangelegenheid.

Helder! maakt het heel eenvoudig.
Tegen een vast tarief, zorgen wij voor de juiste aanpassingen van je documenten en
standaardcontract op de wetgeving, zodat jij kunt doen waar jij de meeste energie van krijgt: ondernemen.

Wat bieden we concreet?
Onze jurist checkt je standaard Arbeidsovereenkomst en het Organisatiehandboek op de elementen Nevenactiviteiten en Scholing. Wij zorgen dat de juiste passages worden toegevoegd om compliant te zijn met de Wetgeving.

Dit gebeurt tegen een vast tarief van €395,– exclusief btw.
Geen verrassingen, geen aanvullende kosten.

Verder ontvang je een kort overzicht met bevindingen die ons verder opvallen. Dit zijn zaken die mogelijk aanpassing behoeven, maar niet zonder overleg met jou als ondernemer worden opgepakt.

Moet er meer gebeuren?
Vloeien er aanvullende werkzaamheden uit voort op HR/juridisch vlak, dan kunnen deze desgewenst opgepakt worden tegen een helder, aantrekkelijk en vooraf afgestemd uurtarief.

Hoe nu verder?
Klik op de link om onze hulp in te schakelen of bel ons op 0495-700203.

Wacht niet te lang. Doe dit in ieder geval vóór 1 augustus 2022!